Lošinjska 10c 11000, Beograd

Zaštita od EM zračenja

Za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, radarskih i vojnih sistema, prenosa informacija predajnici postojano emituju elektromagnetne talase - visokofrekventan elektrosmog koji mi nemožemo da osetimo.

Danas su elektromagnetna polja mobilnih tehnologija prilikom jedne emisije talasa od deset do sto puta snažnija od polja radio-televizijskog prenosa. Uz sve to mi se nalazimo na početku jednog razvoja, koji ima sve veću primenu u komunikaciji.

Tako, pored mobilnih telefona, postoje i unutrašnji primopredajnici i kompjuterske mreže koje prenose informacije preko predajnika. Da kažemo da u skoro svakom drugom domaćinstvu postoje bežični telefoni koji postojano emituju elektromagnetne talasa, čak i kada se ne upotrebljavaju.

Povećanje primene moderne tehnologije bila bi nemoguće bez električne energije i visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja. Za proizvodnju i distribuciju električne energije napravljeno je dosta aparata, električnih centrala, visoko i niskonaponskih povezivanja, sistema za transformaciju električne energije, dalekovoda, pa sve do kućnih aparata.

Ova niskofrenkvetna mreža stvara električna i magnetna polja i sa time zagađenje okoline poznato kao elektrosmog. Isto tako su električni aparati, veze i ostale instalacije okruženi elektromagnetnim poljima i/ili emituju elektromagnetne talase.

ENERGETSKA PLOČA S

UTICAJ EM ZRAČENJA NA ORGANIZAM

Energetska polje

Dejstvo štetnih zračenja na psihoemocionalni aspekt čoveka sa još uvek ispituje. Javlja se kao rezultat međudejstva više ljudi i njihovih bioloških polja na nivo energetsko informacionih struktura.

Snažni i trajni psihoemocionalni uticaji elektrosmoga u geobiološkim zonama sa štetnim uticajem vode ka razvoju rezistentnih promena u samoj strukturi bioloških polja, koji se kasnije ispoljavaju u formi bolesti na psihičkom nivou.

Elektromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećeva preko dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncetracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti I smanjivanje telesne I psihičke aktivnosti-tipične simptome za jedan elektrostres.

Epidemiološke studije i eksperimentalana istraživanja dolaze do zaključka da su elektromagnetna polja i talasi štetni po ljudsko zdravlje čak i kada su u okvirima dozvoljenih granica.

Na osnovu rezultata brojnih studija postoje jasni pokazatelji za pojavu štetnih delovanja kao posledice visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja.

Kao posledica korišćenja mobilnih telefona javljaju se simptomi povećane razdražljivosti, stres, sklonost depresiji, nesanica, pa sve do hroničnog umora i teškoća pri pamćenju.

ENERGETSKA PLOČA S I EM ZRAČENJE

Energetska  Ploča  ,,S” po istraživanjima proizvođača polarizuje negativni potencijal polja sa štetnim zračenjima u kućama i eliminiše sve štetne biološke uticaje na organizam.

U skladu sa njenim delovanjem treba da nastane harmonizacija štetnih dejstava kod sledećih polja sa negativnim delovanjem:

  • Geobiološka polja (podzemne vode, tektonska premeštanja)
  • Elektromagnetna zračenja svih vidova
  • Štetni uticaji globalnih mreža (Hartmanove mreže)

Radijus dejstva energetske ploče je 12 metara (kružna površina 153m2), dok dejstvo u visinu iznosi 3,5 metra.

ENERGETSKA PLOČA S

Kako Energetska Ploča S neutralizuje elektro zračenje iz uređaja u prostorijama možete videti u kratkom videu ispod.