Lošinjska 10c 11000, Beograd

EU regulativa i fondovi

EU fondovi

EU ima programe čija je svrha da podrže države članice, ali i druge države van EU, u sprovođenju njene unutrašnje politike. Ti programi se finansiraju bespovratnim sredstvima iz budžeta EU, koja su usmerena ka različitim oblastima:  poljoprivredi, očuvanju životne sredine, energetici, trgovini, obrazovanju itd.
Učešće u programima ostvaruje se prijavom na otvorene pozive za dostavljanje projektnih predloga (grant šeme).

PROGRAMI EU

Republika Srbija trenutno učestvuje u sledećim programima:

 • Horizon 2020
 • Evropa za građane i građanke
 • Kreativna Evropa
 • Zapošljavanje i socijalne inovacije
 • Erasmus +
 • Customs
 • Cosme
 • Fiscalis

Programi se međusobno razlikuju po organizacijama (aplikantima) koji mogu da konkurišu za projekte (mogu biti:  državne institucije, jedinice lokalne samouprave, mala i srednja preduzeca, zadruge itd.) kao i po samom procesu apliciranja i dokumentaciji koja je neophodna, što je jasno definisano u okviru svakog poziva.

Kako bi pružila podršku zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo, u cilju sprovođenja reformi koje se od njih zahtevaju, EU daje pomoć u okviru IPA sredstava.
IPA predstavlja instrument za predpristupnu pomoć, tj. bespovratnu pomoć koja je dodatak na već izdvojena sredstva iz budžeta Srbije namenjena reformama. U okviru IPA , vrlo su značajni programi prekogranične saradnje i transnacionalne saradnje (Interreg).
U oviru IPA II Srbija će učestvovati u programima prekogranične saradnje sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, kao i u Dunavskom i Jadransko-jonskom programu transnacionalne saradnje. Svaki od programa ima posebnu teritoriju koja je njime obuhvaćena. Jedinice lokalne samouprave mogu imati direktnu ili indirektnu podršku iz IPA sredstava, u zavisnosti od toga da li konkurišu svojim projektima ili budu njihovi krajnji korisnici u sklopu projekta državnih organa.

Da bi potencijalni korisnik bio uspešan u konkurisanju za IPA sredstva, neophodno je da bude upoznat sa pravilima konkurisanja i sprovođenja projekta. Sve u cilju uspešno realizovanog projekta i kako ne bi došao u situaciju da vrši povraćaj novca ukoliko je bio nepravilno ili nenamenski utrošen.
Kroz IPA sredstva finansiraju se projekti koji su u skladu sa razvojnim prioritetima EU i Republike Srbije. U okviru svakog poziva, tačno je određeno kome su sredstva namenjena, u kom iznosu, pod kojim uslovima, koje kriterijume treba ispuniti, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i u kom roku. U suprotnom, projekat može biti odbijen zbog administrativnih ili tehničkih razloga.
Kancelarija za evropske integracije (KEI) rukovodi procesom programiranja IPA, utvrđuje dinamiku, daje sugestije za izmenu programskih dokumenata itd. Dok su Ministarstva u obavezi da obezbede konsultacije i informacije svim zainteresovanim stranama.
Godišnje programiranje IPA obično počinje početkom kalendarske godine, i zato je od ključnog značaja spremno ga dočekati.

VIŠE O EU FONDOVIMA

ERSTE BANKA

KREDIT ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Kredit za energetsku efikasnost

U cilju podsticaja implementacije energetski efikasne tehnologije ERSTE banka nudi kredit za energetsku efikasnost uz podršku EBRD i GEFF sa finansijskim podsticajem od 15% do 20%.

Kredit je namenjen fizičkim licima koja žele da povećaju energetsku efikasnost svog doma ili pomoćnog objekta kupovinom i ugradnjom tehnologija koje poseduju sertifikat energetske efikasnosti.

Specifikacija kredita:

 • dinarski kredit za fizička lica
 • 15% do 20% finansijski podsticaj
 • bez naknade za obradu kreditnog zahteva
 • maksimalan period otplate kredita 95 meseci

Finansijski podsticaj je bespovratni novčani iznos koji isplaćuje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uz podršku EU u iznosu od 15% do 20% od iznosa kredita.