Lošinjska 10c 11000, Beograd

Solarni kolektori

SOLARNI KOLEKTORI

Izrada sistema za zagrevanje sanitarne vode je investicija koja se najbrže isplaćuje. Solarni kolektori koriste se za zagrevanje sanitarne vode ili kao ispomoć grejanju.

Na ovakav način se troškovi za toplotnom energijom smanjuju i do 80%.

Ukoliko se kolektori koriste za ispomoć grejanju ,  potrebno je da površina kolektora bude oko 20% od ukupne grejne površine. Tako npr. za grejnu površinu od 100m2 potrebno je 10 solarnih kolektora. Površina jednog solarnog kolektora je oko 2m2.

Soltech Investment d.o.o. se bavi kompletnom konfiguracijom, izgradnjom i puštanjem u rad solarnih kolektorskih sistema po sistemu ključ u ruke

Sistem za grejanje vode

VRSTE KOLEKTORA

Glavna podela solarnih kolektora je na ravne (pločaste) i vakuumske solarne kolektore.

Pločasti solarni kolektor

Glavni delovi pločastog kolektora su: apsorber, providni poklopac i izolovano kućište.

Kroz cevi pločastih kolektora protiče tečnost (voda ili voda pomešana sa antifrizom). Sunčevo zračenje koje pada na kolektor prolazi kroz providni poklopac kolektora i apsorbuje se na apsorbcionoj ploči. Apsorbciona ploča je spojena sa cevima solarnog kolektora i sakupljenu toplotu prenosi na cevi i na taj način greje tečnost.

Kod pločastih kolektora dobar deo energije reflektuje se o površinu kolektora što predstavlja gubitke, ali imaju prednost kod niskotemperaturnog zagrevanja kao što je npr. grejanje bazena.

Vakuumski solarni kolektori se sastoje iz: vakuumskih cevi, bakarne glavne cevi, bakarnih grejnih cevi, aluminijumskog kućišta, izolacije od staklene vune i rama od nerdjajućeg čelika.

Sunčevo zračenje dolazi do vakuumskog solarnog kolektora, vakuumska cev apsorbuje ove zrake. Unutar vakuumske cevi je grejna cev koja se zagreva i u kojoj se nalazi mala količina tečnosti koja isparava kako teperatura u grejnoj cevi raste. Vodena para koja isparava ide na gore i prenosi toplotu na glavnu bakarnu cev na koju je prikačena. Glavna bakarna cev je priključena za vodovodnu instalaciju i kroz nju protiče tečnost za transfer toplote. Ta tečnost se zagreva svaki put kada vodena para iz grejne cevi prenese toplotu. Vodena para iz grejne cevi po prenosu toplote se ponovo kondenzuje i vraća na dno cevi gde se ponovo zagreva i ciklus se ponavlja.

Vakuumski solarni kolektori lako dostižu visoke temperature koje su potrebne i mogu da sakupe i zadrže toplotu čak i kada je veoma hladno napolju, a zbog svoje visoko efikasne konstrukcije sakupljaju sunčevu toplotu znatno ravnomernije tokom dana.

Vakuum solarni kolektor

Solarni kolektorski sistemi

Postoje dva sistema za grejanje vode.

Pasivni sistem koristi princip da se topla voda podiže dok se hladna voda spušta, dok aktivni sistem gura vodu pomoću pumpe.

Aktivni solarni sistem zahteva nešto više dodatne opreme - cirkulacionu pumpu i nekoliko drugih komponenti. Zbog toga je obično skuplji i zahteva elektičnu energiju koja će pokretati pumpu.

Sa druge strane pruža obilnu, kontinuiranu toplu vodu zbog pumpe koja cirkuliše vodu kroz sistem.

Aktivni solarni sistemi takođe obezbeđuju više slobode u dizajnu sistema i omogućavaju precizniju kontrolu temperature, čime se pozitivno iskustvo solarnog grejanja vode povećava.

Pasivni solarni sistemi se oslanjaju isključivo na prirodne konvekcione sile i gravitaciju za cirkulaciju vode ili tečnosti za prenos toplote kroz sistem. Pošto se topla voda podiže, a hladna voda spušta, rezervoar za skladištenje uvek treba postaviti iznad solarnih kolektora.

Iako pasivni solarni sistemi za grejanje vode koštaju manje od aktivnih od 20% do 50% i ne zahtevaju održavanje, njihova najveća mana je potecijalno pregrejavanje ili zamrzavanje.