Lošinjska 10c 11000, Beograd

Fotonaponska elektrana Grovat

Fotonaponska elektrana Grovat Fotonaponska elektrana Grovat Fotonaponska elektrana Grovat Fotonaponska elektrana Grovat Fotonaponska elektrana Grovat
Fotonaponska elektrana Grovat
Fotonaponska elektrana Grovat
Fotonaponska elektrana Grovat
Fotonaponska elektrana Grovat
Fotonaponska elektrana Grovat

Ekipa Soltech Investments izvršila je instalacju fotonaponske elektrane kapaciteta 5kw, u Novom Sadu.

Mini solarna elektrana proizvodi struju za  sopstvene potrebe.