Lošinjska 10c 11000, Beograd

Energetska ploča s

ENERGETSKA PLOČA ,,S” je najsavremeniji oblik kristaloterapije i deluje tako što metalna rešetka u nano kristalima metala koji su naneseni na ploču stvara plus polarizovano magnetno polje koje emituje blagotvornu energiju na ćelije koje su depolarizovane usled: prehlade, udarca, nagnječenja, ranjavanja, operativnog zahvata, stresne situacije , spavanja i rada na mestu koje je izloženo štetnom zračenju i dovodi do energetskog balansa u organizmu tretirane osobe.

Pomaže pri ozdravljenju: obolelog organa, mišića, zgloba ili nerva. Uz ove tretmane se mogu koristiti lekovi i medicinski tretmani.

ENERGETSKA PLOČA ,,S” je blago terapeutsko sredstvo i uklanja sve vrste bolova bez bilo kakvih štetnih nuspojava i potpuno je neškodljiva.

Ploča podiže energiju celokupnog tela, imunološkog sistema, cirkulaciju, respiratornog sistema, moždane kore, hipofize, epifize, jetre, endokrinog sistema, mišićnog sistema, bubrega.

ENERGETSKA PLOČA S

OPIS ENERGETSKE PLOČE S

Štampane ploča

Višeslojne štampane ploče, čiji je poprečni presek prikazan na slici, ne realizuje se u kućnim uslovima, već je njihova proizvodnja isključivo industrijska, s obzirom na to da su za njih neophodne veoma velike investicije i skupa oprema.

Na svetskom tržištu postoje dve velike grupe proizvođača ovih štampanih ploča. Prvu grupu čine tzv. nezavisni ili tržišni proizvođači, koji svoje proizvode nude na otvorenom tržištu. Te ploče su, pre svega, namenjene za ugradnju u uređaje koji se proizvode I prodaju u veoma velikom broju (TV aparati, PC računari, mobilni telefoni).

Energetske ploče proizvode se širom sveta. Kod nas je naša firma nosilac patenta, ali je proizvodnja deo timskog rada sa našim kooperantima.

Sam postupak se sprovodi u višefaza.

Odabir i priprema materijala su veoma važni, a bitna faza se sprovodi u pećima za sinterovanje, uz učešće visokih voltaža, tako da je nemoguće da se proizvodnja obavlja na jednom mestu.

Jednostavno gledano, razni materijali se mogu nanositi na ploče , ali su se idealnim pokazale legure bakra, srebra i ponekad za  stabilizovanje energetske ploče zlatom i platinom.

Energetska ploča  formira vrtloge energije koje zrači blagotvorno sa strane ka telu, jer je vrtlog čista energija.

EM ZRAČENJE I PLOČA

Energetska  Ploča ,,S” po istraživanjima proizvođača polarizuje negativni potencijal polja sa štetnim zračenjima u kućama i eliminiše sve štetne biološke uticaje na organizam.

U skladu sa njenim delovanjem treba da nastane harmonizacija štetnih dejstava kod sledećih polja sa negativnim delovanjem:

  • Geobiološka polja (podzemne vode, tektonska premeštanja)
  • Elektromagnetna zračenja svih vidova
  • Štetni uticaji globalnih mreža (Hartmanove mreže)

O uticaju elektromagnetnog zračenja na naš organizam i ulozi energetske ploče u zaštiti, možete više saznati u tekstu klikom na link ispod.

Elektro-magnetno polje