Lošinjska 10c 11000, Beograd

Vladislav I. Paunović

Vladislav Paunović

Vladislav I. Paunović

Stručni saradnik


  • http://www.raps.rs/vladislav-i-paunovic/
  • paunovicvlada@open.telekom.rs

Datum rođenja: 11.01.1942.godine

Titula: Magistar tehničkih nuka

Naučno zvanje: asistent

Profesionalno iskustvo:

Ima preko 48 godina radnog staža, tokom kojih je radio u dva navrata u poznatom naučnom istraživačkom Institutu ,,Mihajlo Pupin“, dve najveće fabrike za proizvodnju računara i komunikacione opreme i dve privatne projektantsko izvodjačke firme.

Naučna, inovativna i stručna delatnost:

  1. Magistarski rad ,,Sintakso opijentisani kompajleri“. Urađena u Engleskoj firmi ICL a odbranjen na Elektronskom fakultetu u Nišu.
  2. Magistarska teza ,,Kontrolni jezik CL, Interpretator CL-A projektnih dela interpretatora“.Urađena u Engleskoj firmi ICL a odbranjen na Elektronskom fakultetu u Nišu.
  3. Prijavljen doktorski rad pod nazivom ,,Upitni jezik za računovodstvo u bankama“
  4. Jedno rešenje Aritmičke jedinice. Rad objavljen u časopisu AUTOMATIKA Zagreb.Uz još jedan rad iste problematike i od istog autora, su dva rada objavljena u svetu iz aritmikeračunara 1971-ve godine.

Na bazi predhodnih radova stvorena je velika osnova za niz inovativnih projekata.

SAMOSTALNO PROJEKTOVANJE RAČUNARA

U Srbiji, a i u celoj bivšoj Jugoslaviji, su poslednjih pedeset godina postojala tri veća projekta samostalnog razvoja računara: CER RAČUNARI, LOLA RAČUNARI I TIM RAČUNARI.

Članstvo u profesionalnim (strukovnim) asocijacijama:

Član je Inžinjerske komore Srbije i RAPS-a.

Ostalo:

Služi se ruskim, francuskim i nemačkim jezikom, a za engleski jezik poseduje sertifikat Instituta za strane jezike u Beogradu o aktivnom znanju.

Sarađuje sa većim brojem naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija.

Ima preko 50 realizovanih projekata i stručnih i naučnih radova objavljenih ili izlaganih u zemlji i inostranstvu.

Magistar Vladislav Paunovic je pre nekoliko godina osnovao Humanitarnu organizaciju ,,Dr. Ivan Smajević“, u čast hrabrog Doktora Ivana Smajevića.

Magistar Vladislav Paunović je pre desetak godina osnovao projektni biro ,,Brana“ za projektovanje i marketing.

Trideset puta je dao krv.