Uvod  Elektromagnetna zračenja je moguće meriti na mnogo nama poznatih načina, a moguće ga je izraziri u amperima, hercima, voltima i mnogo sofisticiranijim mernim jedinicama. Svaki vid Read more Source podloga