Lošinjska 10c 11000, Beograd

Blog

Subvencije za energetsku efikasnost

Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije biće razmatran ove nedelje u Narodnoj skupštini Srbije zajedno s još tri zakona u domenu energetike i rudarstva. Ministarstvo rudarstva i energetike je saopštilo da će poslove finansiranja i realizacije mera i aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti obavljati uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti.

Njeno osnivanje planirano je za jun, kako je ranije najavila potpredsednica vlade i resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je upravo otkrila da će biti finansirana i zamena peći. Ministarstvo je saopštilo da će s upravom prvo raspisati javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava za učešće u programu subvencionisanja domaćinstava i da će u njemu biti definisan iznos.

Za subvencije za energetsku efikasnost će moći da se prijave i domaćinstva koja bi zamenila peći na ugalj i mazut onima što koriste energente neškodljive po zdravlje i životnu sredinu

Dalje, jedinice lokalne samouprave biće obavezne da raspišu javni poziv za izbor preduzeća koja će izvoditi radove i biće formirana njihova lista. Opštine i gradovi treba zatim da objave javni poziv za prijave građana za dodelu besplatnih sredstava.

Prvo pilot-projekat

Planirano je da se nakon formiranja uprave za početak pokrene pilot-projekat da bi se ispitao planirani mehanizam i da se pripremi što jednostavnija procedura za građane, kažu u ministarstvu. Na osnovu odobrenih prijava građana, sredstva će se uplaćivati privrednim subjektima na osnovu faktura.

Jedinice lokalne samouprave će vršiti kontrolu prijava građana izlaskom na teren pre donošenja odluke o dodeli subvencije za energetsku efikasnost i nakon realizacije radova kao uslov za isplatu sredstava, saopšteno je. Subvencija će iznositi 50 odsto troškova: vlada će pokriti 25 odsto, a još 25 procenata opština ili grad, dodaje ministarstvo.

Sredstva će biti uplaćivana preduzećima koja će izvoditi radove

Građani će moći da se prijave za zamenu prozora i vrata, izolaciju na fasadama, krovovima i kotlovima i za zamenu grejnih sistema. Mihajlović je navela da su subvencije namenjene za prelaz individualnih ložišta na energente koji ne narušavaju zdravlje i životnu sredinu. Njih u Srbiji ima oko 1,2 miliona.

Biće zabranjeno sagorevanje gume i plastike

“U novim zakonima iz oblasti energetike biće zabranjeno da se guma i plastika koriste za sagorevanje, ali će i onima koji koriste ugalj i mazut biti dat rok do kraja godine da pređu čistije i zdravije izvore energije, bilo da je u pitanju pelet, gas ili električna energija. Svesni smo da mnogi to ne mogu da urade sami i zbog toga ćemo, kao i kad je u pitanju zamena stolarije, i to podržati kroz upravu za energetsku efikasnost, ali i kroz fondove kojima upravlja Ministarstvo zaštite životne sredine”, rekla je ministarka za TV Prva.

“Verujemo da u naredne tri godine taj posao može da se završi, što će omogućiti da računi građana budu 15 do 20 odsto niži, bilo za toplotnu ili za električnu energiju”, izjavila je.

Državne i privatne investicije u energetici pokreću privredni razvoj

Ministarka Mihajlović je prošle nedelje na javnom slušanju o četiri predloga zakona izrazila uverenje da će oni poboljšati investicioni ambijent i omogućiti rast zaposlenosti te da će uz rad na energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji i klimatski neutralnom razvoju istovremeno biti očuvana energetska stabilnost.

Težište investicionog plana će biti na izgradnji srednjih i velikih hidroelektrana, gasnih i elektrana koje koriste solarnu energiju, energiju vetra i biomase.

“U decenijama ispred nas moraćemo da smanjujemo proizvodnju električne energije iz fosilnih izvora, da rešavamo pitanje podzemne eksploatacije uglja i da u isto vreme realizujemo novi investicioni plan koji će težište staviti na izgradnju novih srednjih i velikih hidroelektrana, gasnih elektrana i elektrana koje koriste solarnu energiju, energiju vetra i biomase. Za to je važno da imamo i državne i privatne investicije u oblasti energetike, jer je to ono što pokreće privredni razvoj”, izjavila je.

Rekla je i da veruje da učešće energetike i rudarstva u bruto društvenom proizvodu sa današnjih 5,5 odsto može biti povećano na između sedam i devet odsto.

Na Prvoj velikoj konferenciji o solarnoj energiji u Srbiji, stručnjaci iz zemlje i Evrope otkriće šta Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije donosi u domenu solarne energije i kakvi su planovi investitora. Ona se održava u Beogradu 14. aprila u organizaciji portala Balkan Green Energy News.

Energetska efikasnost u Srbiji
Srbija usvojila četiri zakona u sektoru energetike i rudarstva

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva, uključujući dva nova zakona – Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, kao i izmene i dopune dva zakona – Zakona o energetici i Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji je Vlada Srbije usvojila krajem karta, trebalo bi da bude pokretač velikih investicija u gradnju solarnih elektrana i vetroparkova čime će se ubrzati dekarbonizacija energetskog sektora Srbije i povećanje udela obnovljvih izvora u potrošnji energije. Interesovanje investitora je već sada veliko, kako za investicije u vetar, tako i za solar.

Propis uvodi aukcije za dodelu premija za gradnju elektrana na energiju vetra i Sunca, stvara uslove za razvoj tržišta obnovljivih izvora energije i daje mogućnost građanima i firmama da proizovode električnu energiju za sopstvenu potrošnju i postanu kupci-proizvođači (prozjumeri).

Aukcije, razvoj tržišta, strateška partnerstva, prozjumeri…

Zakon uvodi i mogućnost da država raspiše tender za izbor strateškog partnera sa kojim bi investirala u zelenu energiju, ali i zadržava i neka stara rešenja, kao što je subvencionisanje elektrana manjeg kapaciteta (malih hidroelektrana snage manje od 500 kW i elektrane na vetar snage manje od 3 MW). Ipak, ovim propisom se uvodi zabrana izgradnje hidroelektrana bilo kog tipa i snage u zaštićenim područjima.

“Usvajanjem i primenom Zakona obezbediće se zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura”, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Subvencije za stolariju, fasade i grejne sisteme

Najveća novina Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije je početak masovnijeg subvencionisanja građana da zamene prozore i vrata, ugrade izolaciju na fasadama i krovovima, kao i da zamene grejne sisteme (peći i kotolove) uređajima koji su efikasniji i koriste energente koji manje zagađuju životnu sredinu. Zbog svih ovih aktivnosti u junu bi trebalo da bude osnovana uprava za finansiranje i podsticanje enegetske efikasnosti.

Subvencije će iznositi 25 odsto, koliko će finansirati i jedinice lokalne samouprave, dokće ostatak morati da obezbede građani.

Zakon uvodi i regulativu za eko-dizajn, tačnije oznake za energetske razrede za uređaje za domaćinstvo.

Stvaranje uslova za pripremu nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Izmene i dopune Zakona o energetici omogućiće stvara se pravni osnov za donošenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (eng. National Energy and Climate Plan – NECP) i dodatno uređuju i proširuju ovlašćenja Agencije za energetiku Republike Srbije, saopštilo je Ministarstvo.

Usvajanjem ovog zakona, i kupci toplotne energije imaće pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjenje računa ukoliko ispune propisane kriterijume, kao što već imaju kupci električne energije i gasa.

U postupanju Ministarstva uvodi se elektronsko poslovanje (e-energetika), što će omogućiti jednostavnije procedure i brže izdavanje dozvola i saglasnosti.

Efikasnije i održivo upravljanje geološkim resursima

Glavni cilj donošenja zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima jeste da stvori uslove za efikasnije i održivo upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima, kao i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo, tvrde u Mnistarstvu.

Vrednost potvrđenih mineralnih rezervi u Srbiji iznosi oko 200 milijardi dolara i jedan od ciljeva je da se efikasnijim korišćenjem rudnog bogarstva poveća učešće rudarskog sektora u BDP-u sa sadašnjih 1,9 odsto na 4-5 odsto u narednih pet godina.

Izdavanje odobrenja se skraćuje sa 150 na 20 dana

Izmenama zakona proširuju se nadležnosti Geološkog zavoda Srbije, i omogućava, prvi put, osnivanje komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.

Novi propis stvara i zakonsku osnovu za uvođenje elektronskog poslovanja u oblasti rudarstva i geologije (e-rudarstvo), čime se procedura izdavanja odobrenja pojednostavljuje se i skraćuje sa sadašnjih 150, na u proseku 15 do 20 dana.