Uvod 

Elektromagnetna zračenja je moguće meriti na mnogo nama poznatih načina, a moguće ga je izraziri u amperima, hercima, voltima i mnogo sofisticiranijim mernim jedinicama.

Svaki vid energije koji vide i upiju naša čula svesno i nesvesno pretrava se u elektromagnetni impuls čija percepcija zavisi od protoka energije tj. količine svetlosti kojom raspolažemo u tom momentu.

Čitavi gradovi su danas isprepletani mrežama različitih talasa elektromagnetnog zračenja, a koje nisu koherentne sa nama samima.

Sa energetski izolovanim čovekom je moguće manipulisati jer nije u stanju da vid energije koji je upio otpusti već on ostaje i kreće se unutar njegovog morfološkog polja, što uzrokuje probleme u komunikaciji i funkcionisanju centralnog nervnog sistema i endokrinog sistema, a zatim i na čitavu biohemiju.

Source podloga

Source podloga je proizvod koji vam omogućava da budete u svojevrsnoj simbiozi sa univerzumom, odnosno da budete uzemljeni bilo kad i bilo gde, u bilo kom dobu godine uz upotrebu bilo koje ispravne utičnice. Podloga je napravljena isključivo od prirodnih materijala obzirom da je u pitanju neposredan dodir sa našim telom. Ona nije potrošač električne energije, već istu generiše kroz čovekovo telo, uz neograničeno vreme upotrebne vrednosti.

Source podloga se razlikuje od ostalih aparata i oscilatora pomoću kojih nije moguće uspostaviti čišćenje i slobodan protok energije, već se samo dodatno narušava međućelijska komunikacija.